Çalışma Alanları


Isıl Olmayan Gıda İşlemleri
- Gıdanın Korunması için Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulamaları (özellikle havuç suyu, süt ve benzer örnek sistemlerdeki sıvı gıdalar)
- Mikroorganizmaların Basınç İnaktivasyon Kinetiği ve Mekanizmalarının Modellenmesi
- Yüksek Hidrostatik Basınç İşlemlerinin İnaktivasyon Mekanizmaları (SEM, Eşodaklı Mikroskopi)

Gıda Mikrobiyolojisi
- Gıda Kaynaklı Patojenik Mikroorganizmaların İzolasyonu
- Gıda Kaynaklı Patojenik Mikroorganizmaların Tanımlanması

Gıda Teknolojisi
- Mikrodalga-Kızılötesi Kombinasyonlu Isıtma
- Kızılötesi Isıtma
- Proses Optimizasyonu (Box-behnken gibi deneysel tasarım kurulumları ve tepkisel yüzey modelleri ile tam ölçekli faktöryel tasarımı ve optimizasyonu)