Araştırma Projeleri


Buzda Depolanan Deniz Salyangozunun Tazeliginin Bilgisayarlı Resim Analizi ile Belirlenmesi
Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli Bilimsel Araştırma Projesi.
Yürütücü, 17/10/2017 (devam ediyor).

Enkapsüle Edilmiş Probiyotik Yemin Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Büyüme Oranı ve Kalite Parametreleri Üzerindeki Etkileri
Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli Bilimsel Araştırma Projesi.
Araştırmacı, 01/06/2017 (devam ediyor).

Balıkların Tazeligini Belirlemek için Bilgisayarlı Resim Analizinden (BRA) Elde Edilen Deri ve Et Renginin Duyusal ve Kimyasal Verilerle Korelasyonu
TÜBİTAK Projesi.
Araştırmacı, 2015-2016.

Vurgulu Yüksek Hidrostatik Basınçla Mikroorganizmaların İnaktivasyon Mekanizması
Tübitak- Fransa PIA Bosphorus İşbirliği Programı, Proje No: 107O309.
Araştırmacı, 2008-2010.

Bacteriosin, Düşük Sıcaklık ve Ultra Yüksek Basınç (UYB) İşleminin Düşük Asitli Gıdaların Korunumu İçin Kullanımı
ODTÜ Bilimsel Araştırmalar Projeleri, BAP-08-11-DPT.2002K120510-GT-4.
Araştırmacı, 2002-2006.