Alınan Ödüller


Mutlu Pilavtepe-Çelik, 2012.

“Advanced Non-thermal Processing in Food Technology (ANPFT): Effects on Quality and Shelf Life of food and Beverages” kongresinde (7-10 Mayıs 2012, Kuşadası, Türkiye) yapılan sözlü sunum yayın ödülü kazanmış ve International Journal of Food Science and Technology dergisinde 2013 yılında yayınlanmıştır.

Gıda Teknolojilerinde İleri Düzey Isıl Olmayan İşlemlerin Gıda-İçeceklerin Kalite ve Raf Ömrüne Etkisi Kongresi (ANPFT): Meyve Suyu Bölümü, Sözlü Oturum, 7-10 Mayıs, Kuşadası, Türkiye.