Escherichia coli’nin Vurgulu Yüksek Hidrostatik Basınca (VYHB) Bağlı Hasarlanması ve İnaktivasyonu

Super User tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Kongreler

Ulusal nitelikteki Türkiye 11. Gıda Kongresi 10-12 Ekim 2012 tarihlerinde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Yerleşkesi'ndeki Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

71 üniversite ve 14 kamu araştırma kuruluşu ile özel sektörden 2 olmak üzere toplam 87 kurum ve kuruluştan 987 meslektaşımızın adı, 17 sözlü sunu oturumundaki 63 sözlü bildiride ve 8 poster oturumundaki 512 poster sunusunda yer aldı.

Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim, Hatay

Katıldğım bu ulusal kongrede 4 adet poster sunumu gerçekleştirdik. 131 numaralı posterimiz ile ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz.


Escherichia coli’nin Vurgulu Yüksek Hidrostatik Basınca (VYHB) Bağlı Hasarlanması ve İnaktivasyonu

Mutlu Pilavtepe Çelik1, Sencer Buzrul2, Hami Alpas3, Alain Largeteau4, Gerard Demazeau4, 2012.
Kocaeli Üniversitesi, İhsaniye Meslek Yüksekokulu, Gıda Teknolojisi Bölümü, Kocaeli
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK), Ankara
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara
ICMCB-CNRS, Bordeaux 1 Üniversitesi Cedex, Fransa

Türkiye 11. Gıda Kongresi, Poster No: 131, 10-12 Ekim, Hatay.

Gıda endüstrisinde YHB uygulaması, güvenli ve raf ömrü uzatılmış gıdalar üretilmesine olanak vermesinden dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır. YHB ekipmanının donanım ve maliyetindeki artış nedeniyle yüksek basınç değerlerinin kullanımı ticari açıdan uygun değildir. Düşük basınç değerlerinde VYHB uygulamasının sürekli basınçlamaya göre daha etkili olduğu görülmüştür. Bu nedenle, VYHB uygulaması ekonomik açıdan daha uygun bir yaklaşım olarak önerilmektedir. Bu çalışmanın amacı, peptonlu suya inokule edilen E. coli hücrelerinin VYHB' a bağlı inaktivasyonunu ve hasarlanmasını incelemektir. E. coli hücreleri, oda sıcaklığında 300 MPa basınç değeri ile tutma süresiz 10 vurguya kadar ve 300 s tutma süresi ile tek vurguda basınçlanmıştır. VYHB uygulamaları ise toplamda 300 s tutma süresi olacak şekilde yapılmıştır. Tutma süresiz VYHB uygulamasında, vurgu sayısı arttıkça inaktif olan ve hasar gören hücre sayısının da arttığı gözlenmiştir. Tutma süresinin ise E. coli inaktivasyonu üzerine önemli bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Tutma süresi ile birlikte uygulanan hem sürekli hem de vurgulu basınç uygulamalarında canlı kalan hücrelerin %95'ten fazlasının hasarlandığı görülmüştür. Bu iki uygulama arasındaki inaktivasyon farkının az olmasına rağmen 4°C’de muhafazada, VYHB uygulamasında hasar gören mikroorganizmaların kendilerini daha az yenileyebildiği görülmüştür. Bu çalışma, VYHB uygulamasının soğukta muhafaza edilen gıdaların raf ömrünü uzatmak için kullanılabilecek alternatif bir yöntem olduğunu göstermiştir